מנהל חשבונות למגזר המוניציפאלי
בקרת תקציבים

ליווי מחקלת כספים

ביקורת וערכית דוחות כספיים

ביקורות שכר


ביקורת פנים

מחזור מלוות

כתיבת והטמעת נהלי עבודה

הכנת תחשיבים לחוקי עזר


ביצוע בדיקות כלכליות

סקרי סיכונים וניהול סיכונים

כתיבת תוכניות עסקיותרוצה לשמוע עוד פרטים?

למה אתה מחכה?